top of page

Draugijos principai

Laisvė ir atsakomybė

Tapdamas draugijos nariu įsipareigoju būti draugijoje. Tuo pačiu čia puoselėjame laisvų žmonių dvasią – pojūtį, kad niekam nieko nereikia vaidinti. Skatiname autentišką buvimą kartu. Tikrumą. Kiekvienas esame laisvas pasirinkti ir laisvas spręsti kaip būti ar būti kartu.

Čia-būtis

Grupės veikimas remiasi patirtimi čia ir dabar. Patirties čia ir dabar aptarimas tampa mūsų augimo dalimi. Lyderystės ugdyme žinomas metodas C.I.P. (case in point) yra viena iš mūsų veikimo draugijoje formų.

Smalsumas ir atvirumas patirčiai

Kviečiame pasinerti į patirtį, atsiveriant kitokiam laukui ir kitokiam laikui, prisiliesti prie gyvenimo gyvuonies. Tai ne tik proto, bet ir juslinė patirtis, dvasinė kelionė. Smalsumas pasauliui, smalsumas savo ir kito patirčiai, smalsumas neišvengiamai įvairovei. Čia gali kalbėti apie tuos – kitokius dalykus.

Profesinė draugystė

Tai draugija, ne terapinė grupė. Tuo pačiu tai apie atvirumą dalinantis tikromis lyderystės patirtimis - savo atvejais. Tai apie savitarpio dosnumą ir jautrumą, kai asmeninės tikros patirties pasidalijimas tampa mokymosi terpe tiek tam, kuris dalinasi, tiek tiems, kurie lavina savo diagnozavimo "raumenį" pamatyti plačiau, giliau, per daugiau sluoksnių.

Draugijos principai: Projects
bottom of page